Nr. 5 CDI-W FEI Grand Prix

Nizhniy Novgorod Governor´s Cup

Beginn 14.06.2013 14:00 Uhr

# KNR Pferd Reiter / Reiterin EHCMBGesamt
1. 27 Baikal
W \ -n.gefunde \ BLACK \ 1997 \ Barin x Prisyw \ Z: \ B: A.Korelova
 
Aleksandra Korelova
1.050,00 EUR 70.106%
329.5
(1)
69.149%
325
(1)
68.298%
321
(3)
70.106%
329.5
(1)
68.830%
323.5
(1)
69.298%
1628.5
2. 57 Parish
W \ UkrRpf \ BAY \ 1997 \ Iris x \ Z: \ B: Y.Kovshov
 
Svetlana Kiseliova
750,00 EUR 67.553%
317.5
(4)
67.872%
319
(2)
70.106%
329.5
(1)
67.340%
316.5
(3)
63.723%
299.5
(8)
67.319%
1582
3. 2 Daily Double
W \ Hann \ CHEST \ 2005 \ Don Pikardi x Sandro Hit \ Z: \ B: OOO "Tehstroiresurs"
 
Katsiaryna Varchenia
550,00 EUR 68.298%
321
(3)
64.149%
301.5
(9)
67.872%
319
(5)
69.149%
325
(2)
64.787%
304.5
(5)
66.851%
1571
4. 60 Upperville
H \ KWPN \ CHEST \ 2001 \ Cabochon x Creool \ Z: \ B: V.Sonina
 
Tatiana Dorofeva
220,00 EUR 66.809%
314
(6)
66.702%
313.5
(5)
66.809%
314
(8)
66.915%
314.5
(4)
66.383%
312
(3)
66.723%
1568
4. 59 Khorovod
W \ Hann \ BAY \ 2000 \ Khodar x \ Z: \ B: V.Repkin
 
Tatiana Dorofeva
220,00 EUR 69.787%
328
(2)
67.872%
319
(2)
68.085%
320
(4)
64.043%
301
(10)
63.830%
300
(7)
66.723%
1568
6. 54 Loriot
W \ Old \ BAY \ 1999 \ Lord Sinclair x Figaro \ Z: \ B: I.Lebedeva
 
Katsiaryna Yafremava
55,00 EUR 67.340%
316.5
(5)
67.340%
316.5
(4)
67.766%
318.5
(6)
64.149%
301.5
(8)
65.638%
308.5
(4)
66.447%
1561.5
6. 58 Vodevil
W \ Hann \ DBAY \ 1998 \ Vertoprakh x \ Z: \ B: Y.Vinnitskaya
 
Yulia Vinnitskaja
55,00 EUR 64.681%
304
(7)
64.894%
305
(7)
69.468%
326.5
(2)
65.426%
307.5
(5)
67.766%
318.5
(2)
66.447%
1561.5
Total = 2.900,00 EUR
Nicht platzierte Teilnehmer
8. 26 Absolutly Fabulous
W \ Old \ DBAY \ 2003 \ Fürst Heinrich x Argentinus \ Z: \ B: V.Sonina
 
Ksenia Morozkina
64.574%
303.5
(8)
66.383%
312
(6)
66.915%
314.5
(7)
65.000%
305.5
(6)
64.468%
303
(6)
65.468%
1538.5
9. 61 Flashman 4
W \ Westf \ CHEST \ 2001 \ Florestan x Weinberg \ Z: \ B: E.Lipatova
 
Victoria Korolyova
63.723%
299.5
(11)
64.468%
303
(8)
66.064%
310.5
(9)
63.830%
300
(11)
62.660%
294.5
(10)
64.149%
1507.5
10. 35 Wolkhv
W \ Hann \ 2001 \ 2001 \ Wasensee x Vlad \ Z: \ B: L.Barysheva
 
Olga Dmitrieva
62.660%
294.5
(15)
62.553%
294
(11)
65.213%
306.5
(10)
64.149%
301.5
(8)
62.234%
292.5
(11)
63.362%
1489
11. 55 Flirt
W \ UkrRpf \ BLACK \ 2003 \ Robinzon x \ Z: \ B: Y.Kovshov
 
Makssim Kovshov
63.511%
298.5
(13)
61.277%
288
(14)
64.681%
304
(12)
64.362%
302.5
(7)
62.021%
291.5
(12)
63.170%
1484.5
12. 53 Gulbis
W \ LetW \ CHEST \ 2001 \ Gudvils x Daion \ Z: \ B: N.Stulba
 
Svetlana Yevshchik
63.191%
297
(14)
62.553%
294
(11)
64.894%
305
(11)
63.085%
296.5
(12)
59.149%
278
(17)
62.574%
1470.5
13. 62 Leandro
W \ Holst \ DBAY \ 2000 \ Linaro x Cor de la Bryère \ Z: \ B: V.Koroleva
 
Victoria Korolyova
63.830%
300
(10)
60.106%
282.5
(16)
63.085%
296.5
(14)
60.638%
285
(15)
62.872%
295.5
(9)
62.106%
1459.5
14. 17 Ucordo
W \ KWPN \ 2002 \ 2002 \ Concorde x Dageraad \ Z: \ B: A.Minaev
 
Vera Minaeva
63.723%
299.5
(11)
61.277%
288
(14)
64.362%
302.5
(13)
61.489%
289
(13)
57.553%
270.5
(19)
61.681%
1449.5
15. 52 Demagog
W \ Trak. \ BAY \ 2003 \ Grif x Horog \ Z: \ B: ROE&BC
 
Halina Zotava
64.362%
302.5
(9)
61.383%
288.5
(13)
61.064%
287
(16)
59.681%
280.5
(19)
59.681%
280.5
(15)
61.234%
1439
16. 40 Gopak
W \ Trak. \ BROWN \ 1998 \ Privat x Grym \ Z: \ B: A:Matsiantsa
 
Elena Mastsianitsa
61.064%
287
(17)
59.362%
279
(17)
60.638%
285
(17)
59.787%
281
(17)
61.383%
288.5
(13)
60.447%
1420.5
17. 14 Izbrannik
W \ UkrRpf \ CHEST \ 2000 \ Bushprit x Chorey \ Z: \ B: Y.Galaktionov
 
Natalia Sinilnikova
61.277%
288
(16)
57.447%
270
(19)
60.532%
284.5
(18)
60.000%
282
(16)
59.255%
278.5
(16)
59.702%
1403
18. 29 Karnaval
H \ Trak. \ BAY \ 2013 \ Vinitep x Pavlin \ Z: \ B: S.Martyanov
 
Yulia Tuktarova
58.617%
275.5
(18)
62.872%
295.5
(10)
54.681%
257
(20)
61.489%
289
(13)
60.106%
282.5
(14)
59.553%
1399.5
19. 21 Dancing Queen
W \ Westf \ DBAY \ 2000 \ Cordobes I x Weinberg \ Z: \ B: M.Polyakov
 
Irina Puzova
57.872%
272
(19)
57.872%
272
(18)
61.170%
287.5
(15)
56.489%
265.5
(20)
58.511%
275
(18)
58.383%
1372
20. 56 Devalier
W \ Westf \ BROWN \ 2003 \ Der Tänzer x \ Z: \ B: N.Gutsu
 
Natalya Gutsu
55.532%
261
(20)
56.277%
264.5
(20)
59.787%
281
(19)
59.787%
281
(17)
57.234%
269
(20)
57.723%
1356.5


Geldpreis2.900,00 EUR
RichterE: Natalia Rubashko (RUS)
H: Alain Francqueville (FRA)
C: Andrew Gardner (GBR)
M: Gustav Svalling (SWE)
B: Wim Ernes (NED)