Nr. 8 CDI-W FEI Grand Prix freestyle test

FEI World Cup Dressage Qualifier

Beginn 15.06.2013 12:30 Uhr

# KNR Pferd Reiter / Reiterin EHCMBGesamt
1. 27 Baikal
W \ -n.gefunde \ BLACK \ 1997 \ Barin x Prisyw \ Z: \ B: A.Korelova
 
Aleksandra Korelova
1.500,00 EUR 73.250%
77.000%

(1)
70.000%
76.000%

(1)
67.500%
75.000%

(2)
70.000%
74.000%

(1)
71.500%
77.000%

(1)
73.125%
1462.5

2. 59 Khorovod
W \ Hann \ BAY \ 2000 \ Khodar x \ Z: \ B: V.Repkin
 
Tatiana Dorofeva
1.000,00 EUR 70.750%
74.000%

(2)
69.500%
74.000%

(2)
65.250%
71.000%

(5)
69.000%
70.000%

(3)
70.000%
75.000%

(3)
70.850%
1417

3. 57 Parish
W \ UkrRpf \ BAY \ 1997 \ Iris x \ Z: \ B: Y.Kovshov
 
Svetlana Kiseliova
800,00 EUR 69.250%
73.000%

(3)
66.000%
71.000%

(7)
68.750%
74.000%

(1)
68.000%
72.000%

(2)
70.250%
76.000%

(2)
70.825%
1416.5

4. 26 Absolutly Fabulous
W \ Old \ DBAY \ 2003 \ Fürst Heinrich x Argentinus \ Z: \ B: V.Sonina
 
Ksenia Morozkina
600,00 EUR 68.750%
71.000%

(5)
68.750%
73.000%

(3)
68.000%
73.000%

(3)
67.500%
71.000%

(4)
69.000%
71.000%

(5)
70.100%
1402

5. 54 Loriot
W \ Old \ BAY \ 1999 \ Lord Sinclair x Figaro \ Z: \ B: I.Lebedeva
 
Katsiaryna Yafremava
500,00 EUR 67.500%
71.000%

(6)
68.500%
72.000%

(4)
67.000%
73.000%

(4)
65.500%
71.000%

(7)
69.250%
71.000%

(4)
69.575%
1391.5

Total = 4.400,00 EUR
Nicht platzierte Teilnehmer
6. 58 Vodevil
W \ Hann \ DBAY \ 1998 \ Vertoprakh x \ Z: \ B: Y.Vinnitskaya
 
Yulia Vinnitskaja
69.750%
72.000%

(4)
67.250%
70.000%

(6)
64.250%
70.000%

(7)
67.250%
70.000%

(5)
67.750%
70.000%

(7)
68.825%
1376.5

7. 2 Daily Double
W \ Hann \ CHEST \ 2005 \ Don Pikardi x Sandro Hit \ Z: \ B: OOO "Tehstroiresurs"
 
Katsiaryna Varchenia
66.000%
69.000%

(7)
66.500%
72.000%

(5)
64.500%
71.000%

(6)
67.000%
70.000%

(6)
67.500%
71.000%

(6)
68.450%
1369

8. 62 Leandro
W \ Holst \ DBAY \ 2000 \ Linaro x Cor de la Bryère \ Z: \ B: V.Koroleva
 
Victoria Korolyova
64.750%
67.000%

(10)
65.500%
67.000%

(10)
63.000%
70.000%

(8)
63.000%
66.000%

(10)
66.000%
68.000%

(8)
66.025%
1320.5

9. 52 Demagog
W \ Trak. \ BAY \ 2003 \ Grif x Horog \ Z: \ B: ROE&BC
 
Halina Zotava
66.000%
67.000%

(8)
65.250%
69.000%

(8)
60.750%
67.000%

(12)
61.750%
64.000%

(12)
65.250%
67.000%

(9)
65.300%
1306

10. 17 Ucordo
W \ KWPN \ 2002 \ 2002 \ Concorde x Dageraad \ Z: \ B: A.Minaev
 
Vera Minaeva
65.000%
68.000%

(8)
60.750%
64.000%

(12)
62.750%
70.000%

(9)
62.250%
67.000%

(9)
65.000%
67.000%

(10)
65.175%
1303.5

11. 53 Gulbis
W \ LetW \ CHEST \ 2001 \ Gudvils x Daion \ Z: \ B: N.Stulba
 
Svetlana Yevshchik
63.250%
67.000%

(12)
62.250%
68.000%

(11)
60.500%
68.000%

(11)
63.500%
67.000%

(8)
64.750%
67.000%

(11)
65.125%
1302.5

12. 55 Flirt
W \ UkrRpf \ BLACK \ 2003 \ Robinzon x \ Z: \ B: Y.Kovshov
 
Makssim Kovshov
63.500%
68.000%

(11)
65.750%
68.000%

(9)
59.750%
66.000%

(13)
63.500%
65.000%

(11)
60.000%
64.000%

(14)
64.350%
1287

13. 40 Gopak
W \ Trak. \ BROWN \ 1998 \ Privat x Grym \ Z: \ B: A:Matsiantsa
 
Elena Mastsianitsa
62.000%
65.000%

(13)
58.250%
60.000%

(14)
61.000%
70.000%

(10)
60.500%
64.000%

(13)
63.250%
64.000%

(12)
62.800%
1256

14. 14 Izbrannik
W \ UkrRpf \ CHEST \ 2000 \ Bushprit x Chorey \ Z: \ B: Y.Galaktionov
 
Natalia Sinilnikova
60.250%
63.000%

(14)
58.500%
63.000%

(13)
58.000%
66.000%

(14)
58.250%
60.000%

(14)
61.750%
62.000%

(15)
61.075%
1221.5

15. 35 Wolkhv
W \ Hann \ 2001 \ 2001 \ Wasensee x Vlad \ Z: \ B: L.Barysheva
 
Olga Dmitrieva
58.250%
62.000%

(15)
59.750%
58.000%

(15)
57.500%
62.000%

(15)
56.750%
61.000%

(15)
60.250%
64.000%

(13)
59.950%
1199Geldpreis4.400,00 EUR
RichterE: Andrew Gardner (GBR)
H: Irina Maknamee (RUS)
C: Wim Ernes (NED)
M: Gustav Svalling (SWE)
B: Alain Francqueville (FRA)